Rev0lt – Kas laimėjo ir pralaimėjo 2 pasaulinį karą?

Turbūt dažnai kiekvienas iš mūsų susimąstome, kaip čia taip atsitiko, kad Europos civilizacija nusivažiavo iki to, kuo ji yra dabar. Kur ir kada įvyko tas lūžio taškas? Aš manau, kad baltoji civilizacija savo aukščiausią pakopą pasiekė iki antrojo pasaulinio karo pradžios, o nacionalizmo pralaimėjimas sąlygojo civilizacijos mirties pradžią, šiuo metu įgaunančią vis didesnį pagreitį. Praėjusi pergalės prieš“fašyzmą“ diena, bei pastebėtos įvairių žmonių reakcijos sukėlė minčių, kuriomis norėčiau pasidalinti.

Na, patys prisiprašėt. Galėjau užkirst tam kelią.

Na, patys prisiprašėt. Galėjau užkirst tam kelią.

  1. Antras pasaulunis karas buvo ideologijų konfliktas. Susidūrė kapitalistinė, komunistinė ir nacionalsocialistinė (o kartu ir nacionalistinė) ideologija, vardan to, kokia bus naujoji pasaulio, ar bent Europos idėja. Gegužės 9d. pralaimėjo Vokietija, o kartu pralaimėjo ir tautinė idėja bendrai. Tautiškojo idealo , tautinės valstybės, tradicinės visuomenės, tautos, kaip organinio junginio idėja.Žinoma, Vokietija taip pat turėjo trūkumų, kurių turėjo ir jie, tačiau ji atstovavo nacionalizmui ir jos pralaimėjimą galima vertinti kaip tautinės idėjos pralaimėjimą, kovoje už rytojaus Europą.
  2. 1912356681_Capitalism_Communism_xlargeRusijoje tautinė idėja taip pat pralaimėjo, kartu su rusų išlaisvinimo armijos pralaimėjimu. Pralaimėjo ir eilė kitų tautų. Waffen SS buvo vienas didžiausių tarptautinių karinių dalinių tuo metu.
  3. Realūs karo laimėtojai buvo anti-nacionalinės jėgos. Turbūt nereikia labai ilgo komentaro apie tai, kaip kapitalizmas, trindamas ribas ir bet kokius bendruomeninius saitus, pasiekė puikių laimėjimų anti-nacionalinėje kovoje. Reikalas tas, kad ta pati Sovietų sąjunga savo esme buvo anti-tautinė.Visokie debilai konservatoriai kritikuoja SSRS dėl to, ką ji darė, o ne dėl pačios komunizmo esmės. Ty SSRS, kaip ir Vokietija, buvo imperialistinė. Taip pat kritikuoja dėl; socialinės sistemos, planinės ekonomikos, kas yra gana kvailas kaltinimas. Dar neseniai mačiau vieną pagrindinių pateiktą kaltinimą, kad SSRS netinkamai reagavo į Černobilio katastrofą. Visa tai yra bullshitas, kova su elgesiu, o ne su pačia idėja. Aišku yra blogybių minėtuose dalykuose, bet bent jau man asmeniškai pagrindinę mano anti-bolševikinę poziciją iš socialinio nacionalizmo perspektyvos žiūrint sudaro tikrai ne ekonominiai dalykai, o net trėmimai eina kaip antrinis argumentas. Mano anti-bolševikinių pažiūrų esmę sudaro tai, kad komunizmas buvo anti-nacionalinis, anti-vertybinis, ateistinis, kosmopolitinis darinys. Tai yra komunizmo blogio ašis, o ne kokie nors penkmečio planai ar kolūkiai.
  4. Žinant šiandienos geopolitinį konfliktą tarp vakarų ir rytų kapitalistų, pergalės prieš “fašyzmą“ dienos šventimas, georgijaus juostelės, bent jau Lietuvoje, reiškia tam tikrą simpatiją ir pritarimą rytų kapitalistų politikai. Toks pasirinkimas argumentuojamas daugiapolio pasaulio idėja, nusivylimu vakarų degradavimu ir pan. Tačiau tiek vakarų, tiek rytų kapitalistai savo esme vis dar yra anti-nacionalistai, kuriantis savo globalistinę sistemą. Šiandieninis šios pergalės dienos šventimas tėra žaidimas už priešų komandą, kurios pergalės atveju vargu ar turėsime kažką geresnio, negu kad turime dabar.

Gegužės 9d. nėra šventė nei lietuvių tautai, nei nacionalizmo idėjai, nei baltajai Europai. Ir šioje vietoje kompromisų, siekiant neįžeisti gerų žmonių, kuriuos paveikė rusiška įtaka, negali būti. Socialinis nacionalizmas pasieks pergalę parodydamas naują kelią į baltosios rasės ir Europos tautų klestėjimą. Pergalė bus pasiekta per ryžtą ir idėjos tvirtumą, o ne per prisitaikymą ir kompromisus.

„Georgijaus juostelės“ šiukšlinėje.

„Georgijaus juostelės“ šiukšlinėje.

Reklama

Kovo 11-oji: Už tikrą laisvę!

Mes, nacionalistai-antiglobalistai, dalyvavome Kovo 11-osios eitynėse, kuriose išreiškėme aiškias antisistemiškas ir antikapitalistines pozicijas. Tokį sprendimą priėmėme todėl, kad matėme tautinio judėjimo silpnėjimą, pozicijų užleidimą, lyginant 2011-2012metus su 2013 ir ypač 2014-15 metų judėjimu. Mes manome, kad silpnėjimo priežastis – nesugebėjimas reaguoti į naujus iššūkius ir informaciją.

k11 2015 1

Savo dalyvavimu kovo 11-osios nacionalistų eitynėmis mes išsakėme kelis dalykus:

  1. Šiandieniame kontekste kapitalizmas yra tautinių valstybių ir tautų žudikas. Tai – vienas didžiausių iššūkių tiek Lietuvos, tiek ir Europos nacionalistams, kurio Lietuvoje beveik niekas nekelia. Tarp pačių lietuvių nacionalistų kapitalizmo kritika tapatinama su komunizmo palaikymu. Mes siūlome trečiajį kelią – socialinį nacionalizmą.
  2. “Švęskime laisvę, 25 metai nepriklausomybės, mūsų valstybė“ – visa tai tėra tuščios kalbos ir saviapgaulė. Iš tiesų nėra jokios laisvės, nėra nei nepriklausomos, nei tuo labiau mūsų tautos valstybės. Yra sistema, kuri veikia prieš tautos išlikimą , o ją papuošia tik gražiais elementais – trispalve, vyčiu, himnu, kai tuo tarpu valstybės struktūra veikia prieš tautą, ją žudo. Deja, daugelis nacionalistų to nemato, todėl gyvena saviapgaulėje, vietoje to, kad pripažintų faktą ir bandytų nuo jo atsispirti.11058449_10153128211992170_4712149760855316125_o

Mes siūlome atsimerkti, suvokti esančią realybę, iškelti esminius mūsų tautai klausimus bei nustoti skaldytis dėl tų reiškinių kurių mes pakeisti negalime. Mūsų tikslas yra išsaugoti tautą ir atgauti valstybę sau – laisviems lietuviams.

Visi, kurie teigia, jog:

  • tauta turi kurti ir valdyti Lietuvos valstybę;
  • kapitalas Lietuvoje turi priklausyti lietuviams arba valstybei bei jo paskirstymas turi atitikti moralės ir oraus pragyvenimo normas;
  • jog Lietuva nei Rytams nei vakarams, o tik mums – Lietuvos piliečiams,

tie yra mūsų sąjungininkai ir bendrakeleiviai.

Lietuva – lietuviams!

k11 su baneriu pataisytas eisenoj

 

k11 su baneriu pataisytas